Menu
SPÄŤ

Splátkový predaj CETELEM

O nákupe na splátky

Nákup vybraného tovaru bez potrebných finančných prostriedkov je možné realizovať z pohodlia Vášho domova aj pri nákupe na internete veľmi jednoducho a bezpečne. Vyberiete a objednáte si tovar, ktorý si chcete kúpiť, a po odoslaní objednávky vyplníte žiadosť o poskytnutie úveru. Počas krátkej chvíle dostanete späť odpoveď, či bola vaša žiadosť o úver predbežne schválená. V prípade, že áno, využite aktuálnu novinku - podpis zmluvy sms správou pre čo najrýchlejšie vybavenie Vašej objednávky. Alebo nám dodať (poštou alebo osobne) podpísanú zmluvnú dokumentáciu vrátane potrebných dokladov (pozri nižšie). Objednávku spracujeme a tovar Vám následne doručíme až domov.

Výhody nákupu na splátky

pre Vaše nákupy už od 100 €
splátky sa riadia Vašimi potrebami
jednoduché a rýchle vybavenie on-line
výhodné poistenie úveru do 65 roku života proti nečakaným situáciám

Nákup na splátky je jednoduchý, trvá len pár minút

 • Vložte tovar do nákupného košíka.
 • Vyplňte všetky požadované údaje pre objednávku. Spôsob platby zvoľte "Na splátky Cetelem".
 • Po odoslaní objednávky je potrebné stlačiť ikonu "Uzatvoriť zmluvu". Následne sa dostanete na stránku pre výpočet splátok. Vyberte si variantu splácania podľa Vašich možností. V prípade, že Vám navrhnuté splátky vyhovujú, stlačte "Odoslať na vybavenie".
 • V ďalšom kroku vyplňte formulár žiadosti o poskytnutie úveru. Všetky údaje zadávate priamo na stránkach spoločnosti BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky a sú považované za prísne dôverné.
 • Okamžite po vyplnení a odoslaní žiadosti o poskytnutí úveru sa Vám zobrazí predbežné vyjadrenie spoločnosti BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky k Vašej žiadosti.


Ak bola vaša Žiadosť predbežne schválená, využite aktuálnu novinku - podpis zmluvy sms správou pre čo najrýchlejšie vybavenie Vašej objednávky. Alebo si vytlačte zmluvnú dokumentáciu. Podpíšte príslušné dokumenty podľa uvedených inštrukcií a s kópiami všetkých požadovaných dokladov ich zašlite poštou na adresu:

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA
pobočka zahraničnej banky
Karadžičova 2
811 09 Bratislava


Vaša objednávka bude spracovaná a odoslaná po obdržaní potvrdenia od CETELEM.

Podmienky pre získanie úveru a potrebné doklady

občianstvo SR
vek od 18 rokov
pravidelný a trvalý zdroj príjmu (zamestnanecký pomer, dôchodok)

Čo k žiadosti o poskytnutie úveru musíte predložiť?

 • 1 x podpísaný dokument Spracovanie osobných údajov a informácií tvoriacich bankové tajomstvo (podpísať na strane 2/2) v súvislosti so Žiadosťou/Zmluvou o poskytnutí úveru. Jedná sa o doklad v hlavičke označený ako vyhotovenie určené pre BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA
 • 1 x podpísaná Žiadosť/Zmluva o poskytnutí úveru: a, "zmluvu" pre nového klienta CETELEM . Zmluvu je potrebné podpísať a to na strane 5 zo 6 bod 15. Podpisy na strane 6 zo 6 bod 16. a 17. niesú povinné. b, "zmluvu" pre existujúceho klienta CETELEM, ktorý vlastní kreditnú kartu CETELEM a vyplnil zrýchlený variant žiadosti, tzv. VAR Zmluvu je potrebné podpísať a to na strane 4. Jedná sa o Zmluvu v hlavičke označenú ako vyhotovenie určené pre BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA
 • 1 x kópiu oboch strán občianskeho preukazu (Cudzí štátni príslušníci: Kópia povolenia na trvalý pobyt v SR)
 • 1 x kópiu oboch strán druhého dokladu totožnosti ( jeden z menovaných, napr. vodičský preukaz, cestovný pas, zbrojný preukaz, preukaz fyzickej osoby z ťažkým zdravotným postihnutím – ZŤP, potvrdenie o výške príjmu, výmer o dôchodku, daňové priznanie v prípade SZČO, doklad o bydlisku – faktúry za energie, telefón, internet, televízia, pracovná zmluva v prípade klientov zamestnaných v zahraničí)
 • doklad potvrdzujúci výšku príjmu (viď. tabuľka), pričom príjem uvedený v žiadosti musí byť zhodný s príjmom uvedeným v doloženom doklade:

Zdroj príjmuPotrebné doklady
Zamestnanci:
 • 3 posledné výplatné pásky * alebo
 • 3 posledné výpisy z osobného účtu * alebo
 • potvrdenie o príjme od zamestnávateľa staré max. 30 dní, preukazujúce PRIEMERNÝ príjem za posledné 3 mesiace *

* doklady sa požadujú len v prípade, ak klient nesúhlasí s dotazom do Sociálnej poisťovne
Dôchodcovia:
 • potvrdenie o poberaní dôchodku (výmer zo Soc. poisťovne) * alebo
 • potvrdenie z pošty * alebo
 • 3 posledné výpisy z účtu kam je poukázaný dôchodok *

* doklady sa požadujú len v prípade, ak klient nesúhlasí s dotazom do Sociálnej poisťovne
Podnikateľ (SZČO):
 • potvrdenie o podaní DP a zároveň
 • kompletné posledné daňové priznanie a zároveň
 • výpisy z podnikateľského účtu za posledné tri mesiace
Konateľ / Spolumajiteľ firmy:
 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň alebo DP typu A
 • 3 posledné výpiys z osobného účtu
Klient s trvalým pobytom na SR zamestnaný v ČR, HU, AT:
 • pracovná zmluva a zároveň
 • 3 posledné výpisy z osobného účtu kam je klientovi poukazovaná mzda

Pre úver nad 3 320€ prosíme doložiť navyše: doklad preukazujúci trvalé či prechodné bydlisko. Takým dokladom môže byť výpis z účtu alebo akékoľvek vyúčtovanie platieb či služieb (za elektrinu, plyn či telekomunikačné služby a pod.), zloženka SIPO.
Ak uvádzate do žiadosti príjem partnera, platia rovnaké pravidlá dokladovania aj pre partnera.

Sprostredkovateľ vykonáva činnosť sprostredkovania úverov na základe uzatvorenej zmluvy o spolupráci pre BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky; je oprávnený vykonávať túto činnosť aj pre iných veriteľov.

Primárny doklad totožnosti:
 • Občania SR: Kópia platného občianskeho preukazu
 • Cudzí štátni príslušníci: Kópia povolenia na trvalý pobyt v SR


Druhý dokument alebo doklad na overenie identity:
 • pas,
 • vodičský preukaz,
 • preukaz fyzickej osoby z ťažkým zdravotným postihnutím – ZŤP,
 • zbrojný preukaz,
 • potvrdenie o výške príjmu,
 • výmer o dôchodku,
 • daňové priznanie v prípade SZČO,
 • doklad o bydlisku – faktúry za energie, telefón, internet, televízia,
 • pracovná zmluva v prípade klientov zamestnaných v zahraničí