Menu
SPÄŤ

Milí zákazníci, z technických dôvodov vás v tomto čase prosíme o emailovú komunikáciu nakoľko nebudeme dostupný do 18.4.2024 na telefóne. Objednávky a vaše otázky budú vyriešené s menším časovým oneskorením. Ďakujeme za pochopenie.

Registrácia

Registrácia prebehne automaticky pri prvom nákupe. Po prihlásení k svojmu účtu získate prehľad realizovaných nákupov v minulosti a taktiež si systém pamätá nákup, ktorý ste vložili do košíka, ale zatiaľ neobjednali, aj po opustení nášho webu. Pri opätovnom prihlásení môžete pokračovať v nákupe a tovar objednať.
MENO:
E-MAIL:
TELEFÓN:
DODACIA ADRESA:

NÁZOV FIRMY:
FAKTURAČNÁ ADRESA:


IČO:
DIČ:
IČ DPH:
HESLO:


heslo znovu:
Súhlas so spracovaním osobných údajov

Týmto, ako kupujúci, záujemca o tovar predávajúceho SMARTWIEL, s.r.o., so sídlom Šebešťanová 255, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 364214256 (ďalej len "predávajúci") udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov o mojej osobe, konkrétne meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, mailovú adresu podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) spoločnosti SMARTWIEL, s.r.o., a to pre účely databázy záujemcov, zasielania objednaného tovaru, darčekových poukážok, informačných a propagačných materiálov, fakturácie poštovného v zmysle VOP, telefonického, mailového kontaktu a vybavovania reklamácií. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí po dobu 5 rokov. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať.
Za týmto účelom budú uvedené osobné údaje poskytnuté i osobám povereným spoločnosťou SMARTWIEL, s.r.o. na vykonávanie činností súvisiacich s vybavovaním objednávok, doručovanie zásielok a sprístupnené administrátorovi webovej stránky akufurik.sk.

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 Zákona č. 122/2013 Z. z.

Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a za nepravdivosť osobných údajov zodpovedám v zmysle § 68 ods. 7 písm. b) Zákona č. 122/2013 Z. z.